نه اینکه شما را بترساند بلکه ... همه ما خواهیم مرد

هشدارها در اخبار باعث وحشت مداوم سلامت می شود: کمتر الکل! ویتامین D بیشتر! اما اغلب داده های اساسی مشکل واقعی است.

عکس: اسکات وارمن

توسط فی فلام

من نمی خواهم استدلال کنم که همه گیر ترس از سلامتی وجود دارد زیرا استفاده بیش از حد از کلمه "همه گیر" ترسناک متداول است ...