پسر کوچکم را به یک راننده مست گم کردم. این تغییر می تواند جان های بی شماری را نجات دهد.

ما هرگز رانندگی در حال مستی را متوقف نخواهیم کرد ، اما می توانیم قوانین و فرهنگ خود را تغییر دهیم

یک تست هوشیاری میدانی در یک ایست بازرسی DUI در سال 2013 در میامی. عکس: جو ریدل / گتی ایماژ

توسط مارکوس کوال

12 سپتامبر دو سال از مراسم تشییع جنازه پسرم 15 ماهه لیام می گذرد. او در یک کالسکه رفته بود و از کنار گذرگاه پیاده میرفت ...