چگونه الکل تأثیر می گذارد و بر حافظه شما تأثیر نمی گذارد

خاموشی همیشه یک چیز باینری نیست.

عکس: آل سود

توسط جیلیان موک

روز پنجشنبه ، کریستین بلاسی فورد در مورد روند تأیید دیوان عالی کشور برای برت کاواناوه ، که وی متهم به تجاوز جنسی در دبیرستان بود ، اظهار داشت. چند زن دیگر نیز طی روزهای گذشته داستانهای مشابهی را به اشتراک گذاشته اند ...