یک آبجو با نمک از دریای مرده با طوفان به دنیای هنر و صنعت می رود

ستارگان در حال ظهور و جانبازان آبجو Carakale ، اولین کارخانه تولید آبزیان در اردن را به ایالات متحده می رسانند.

عکس توسط ملدن آنتونوف / خبرگزاری فرانسه / گتی ایماژ.

توسط پاتریک اسکات

اگر سعی می کنید یک کارخانه آبجوسازی را در یک کشور عمدتا مسلمان باز کنید ، خودتان کارهای زیادی انجام می دهید.