کدام شراب معتبر را به عنوان هدیه به یک جمع کننده شراب هدیه می کنید؟


پاسخ 1:

من نمی کردم مگر در مواردی که شما یک جمع کننده باشید و بازار و مجموعه دوست خود را بشناسید ، احتمالاً مورد علاقه آنها قرار نمی گیرد. و به هر حال ، شراب های قابل جمع آوری قیمت های ناچیزی دارند.

اگر قرمز یا سفیده یا هر چیز دیگری را دوست دارند ، یک بطری شامپاین پرنعمت را برای آنها بخرید. آنها می توانند آن را برای مصرف بعدی بگذارند یا آن را با شما بنوشند.

شامپاین مدتی را نگه می دارد و همه آن را دوست دارند.