بهترین شراب قرمز زینفاندل در نپا کدام است؟


پاسخ 1:

این یک سؤال خیلی ذهنی است ،

که به اولویت سلیقه شما بستگی دارد ...

بسیاری از شراب های خوب قرمز زینفندل از نپا تهیه می شوند ، اما از آنجا که شرایط رشد برای نوع انگورهای مورد استفاده در "زین" بهتر است از Sonoma استفاده می شود.

از آنچه دوست دارید درک کنید و این سؤال به خودی خود پاسخ خواهد داد.

برخی از دوستان من مانند Klinker Brick ، ​​یک شراب Lodi ... .. در عین حال دیگران دوست دارند طعم نرم تری داشته باشند و به سمت شراب های نرم Zinfandel نرم تر تمایل داشته باشند ...

NAPA خاص به معنای بیرون کشیدن رودخانه روسیه و مناطق دیگر شراب خوب در منطقه است.

گفته می شود زنبورداران بالاترین میزان را دارند ، اما درک نیز بسیار خوب است ...

برای شراب مناسب و با قیمت مناسب بطری Bonterra بسیار مناسب است

(حدود 14 تا 16 دلار به جای دو برابر یا سه برابر برای یک امتیاز کمی بالاتر)