کدام یک برای سلامتی ما ، شراب یا آبجو مضر است؟


پاسخ 1:

این فقط نظر شخصی من (و تجربه زندگی) و آنچه پزشک خانواده ام به من گفته است است. بنابراین این کار را با یک دانه نمک مصرف کنید زیرا هرگز نمی دانید که حقیقت چیست یا نه. اما به من گفته شد که پزشک و پزشکان من در اورژانس (وقتی مشروب الکلی بودند) مهم نیست که چه نوشیدنی چه شراب ، آبجو یا الکل سخت باشد ... در طولانی مدت همه برای شما بد است.