کدام کالری بیشتر آبجو یا شراب دارد؟


پاسخ 1:

شراب و آبجو محبوب ترین نوشیدنی های الکلی هستند ، اما نکته اصلی این است که کالری بیشتری دارد: آبجو یا شراب؟ متأسفانه ، به نظر می رسد شراب از بالا در می آید.

برخلاف آبجو ،

شراب

سنجیدن از آن بسیار ساده تر است

بهره وری

دیدگاه بیشتر شراب تقریباً 100٪ است ، به این معنی که تقریباً تمام کالری از الکل است. فراتر از آن ، یک تفاوت مهم برای تعیین کارآیی و کالری وجود دارد: نه شراب قرمز در مقابل شراب سفید بلکه بیشتر

خشک در مقابل شیرین

. شراب خشک تقریباً تمام آب انگور را تخمیر می کند ، و مقدار کمی قند باقیمانده باقی می گذارد (به زودی پست وبلاگ مرتبط با آن). بنابراین ، شراب خشک کالری خالی کمی دارد. شراب شیرین اما قند باقیمانده یا اضافه شده دارد ، بنابراین کالری بیشتری دارد و بازده کمتری دارد.

نوشیدنی کارآمد

برای اندازه گیری یک آبجو چقدر "کارآمد" آمده است. این به معنای به حداقل رساندن کالری برای مقدار مشخصی از مصرف الکل یا چگونگی گرفتن وزوز شما بدون به دست آوردن مقدار چربی است. در اینجا این متدولوژی وجود دارد: نسبت بهره وری درصد کالری آبجو را از الکل در مقابل اندازه گیری می کند

سایر منابع

. بنابراین ، نسبت بهره وری چیزی درمورد قیمت یا سلیقه نمی گوید - این صرفاً معیاری است که اگر می خواهید به نظر خوب برسد ، چه نوشیدنی آبجو بخورد.

برای اطلاعات بیشتر ، با ما در تماس باشید:

نوشیدنی کارآمد | کالری شراب و آبجو کالری حسابگر آبجو