کدام یک را شراب قرمز یا سفید یا ترجیح می دهید؟


پاسخ 1:

مردم غالباً شراب مورد علاقه من را از من می پرسند و من جواب می دهم "این بستگی به آنچه من می خورم" دارد. من به خودی خود شراب نمی نوشم ، من آن را با کارگردان شام مطابقت می دهم ، این روزها معمولاً مرغ کبابی یا یک همبرگر یا دو ، و خواستار یک سرخ متوسط. وقتی ماهی قزل آلا در منوی من است ، به یک شراب ساده فرانسوی فرانسه می رسم.

در ماه های تابستان که تعداد زیادی گل سرخ در دسترس است ، من اغلب آنها را به جای مرتب های خود می نوشم.

قرمز من وزن متوسط ​​است ، مانند اسپانیایی گارناچا با سیرا ، حدود 5.00 دلار مانند بیشتر شراب های من

هزینه من

مرغ کبابی با یک پینوت نویر خوب بهتر می شود.