کدام پنیرها با شراب syrah / shiraz به بهترین وجه می روند؟


پاسخ 1:

شیراز aficionado در اینجا .. عمدتا از انواع Aussie :)

براساس ترجیحات و تجربیات شخصی من (و این همان چیزی است که غذا و شراب در مورد آن است ، بیشتر ، عمدتاً ذهنی) ، من همیشه از شیرهای شیر گاو سخت با شیراز لذت بردم.

پنیر نرم و پنیر بز کار نمی کنند ، ایمو. این امر به این دلیل است که شراب شیراز تمایل به سنگین تر شدن دارد (احساس چگال تر در دهان) ، تانن های قابل توجه تری دارد (با بافت خامه ای بد عمل می کند) و طعم آن را قوی تر می کند (فکر کنید انواع توت های تیره ، ادویه های سنگین ، گوشت دودی ، چرم). پنیرهایی که من با شیراز خواهم داشت عبارتند از: سن چدار ، بوفورت ، کامت ، پچورینو.

نوش جان!