کدام شراب حلال در جهان وجود دارد؟


پاسخ 1:

همانطور که Salamu Alaikum

"ای کسانی که به اعتقاد مشروبات الکلی ، قمار ، قربانی کردن ، قربانی کردن سنگ [به غیر از خدا] تغییر کرده اند ، و فلش های تقسیم کننده جزء کار شیطان نیستند ، پس از آن پرهیز کنید تا شما موفق باشید."

القرآن 5:90

روایت شده است `عایشه (خداوند متعال از او راضی است): -

از رسول خدا (ﷺ) در مورد البیت سؤال شد. او گفت ، "همه نوشیدنی هایی که مسموم هستند غیرمجاز هستند (برای نوشیدن.) -

شاهی ال بخاری 5585

من به شما یک آیه و حدیث دادم که تأیید می کند نوشیدنی های مسموم غیرممکن است چه شراب باشد چه از طرف دیگر.

بقیه سوال شما این است "

شراب حلال

"

،

هیچ چیز مانند شراب حلال شراب حرام نیست ، هر نوشیدنی مستی حرام است.

با تشکر.

لطفا دنبال کنید ، دوست داشته باشید و به اشتراک بگذارید.