از کجا در آمریکا می توانم شراب آشپزی گل رز خریداری کنم؟


پاسخ 1:

تقریباً در مورد هر کتاب آشپزی جدی که شامل شراب به عنوان یک ماده تشکیل دهنده است ، توصیه می شود که فقط از شراب خوب که مست برای نوشیدن است باید در دستور العمل ها استفاده شود. آنها معمولاً هشدار می دهند که شراب های مشخص شده "پخت و پز" شراب خورده می شوند ، غالباً با دوزهای زیادی نمک. هر فروشگاه شراب خوب گل رز خوبی برای فروش خواهد داشت. از آنها برای نوشیدن و پخت و پز استفاده کنید.

دلیل "پخت و پز" شراب در بسیاری از مناطق در بازارهای مواد غذایی به فروش می رسد دور زدن قوانین مربوط به مشروبات الکلی ایالتی است که می تواند کاملاً محدود کننده باشد. با زنا زدن شراب ، دیگر مشمول مقررات ایالتی نخواهد بود. این بدان معناست که فروشگاه ها می توانند بدون مجوز مشروبات الکلی آن را بفروشند.