لیوانهای شراب روی میز کجا می روند؟


پاسخ 1:

در جلوی صفحه ، بالاترین ، به طور کلی فلوت شامپاین در سمت چپ ، لیوان آب در سمت راست او سپس شراب قرمز و سپس شراب سفید در سمت راست.

هدف این است که برای یک افراد راست دستی ، بتوانند به راحتی به همه لیوان ها ، مرتب سازی بر اساس قد ، دسترسی پیدا کنند.

هیچ تغییری برای چپها مجاز نیست. ؛-))


پاسخ 2:

آنها از سمت راست که چاقو در آن قرار دارد می روند. اولین لیوان را که برای شام در بالای چاقو استفاده می شود ، قرار دهید و آن لیوان را در قوس با عینک های زیر که قرار دارید ، دنبال کنید. در طول شام نوشیدن. قاعده این است که لیوان های شراب سفید ابتدا قرمزها را دنبال می کنند ، و لیوان های شراب را با نگه داشتن آنها توسط ساقه از یک سینی روی میز قرار می دهند. بعضی اوقات شام هایی وجود دارند که حداکثر 6-8 عینک شراب بسته به شراب شما برای آن شام سرو می شود.