از کجا شراب خانگی را در چنای تهیه می کنیم؟


پاسخ 1:

گزینه A:

بسیاری از خانواده های انگلیسی-هندی که در منطقه پرامبور زندگی می کنند ، برای تهیه شراب در خانه ، به ویژه در طول کریسمس ، استفاده می کنند. اگر می دانید می توانید با خانواده هایی که وجود دارد بررسی کنید.

گزینه B:

اگر می خواهید با اطمینان خرید کنید ، می توانم در خانه خود آماده کنم. برای جزئیات بیشتر با من تماس بگیرید 7904409485.

گزینه C (بهترین):

این ویدئو را به روشی ساده برای تهیه شراب خالص قرمز در مدت 3 هفته تماشا کنید.