از کجا می توانم 100 بطری شراب تمیز و ارزان قیمت استفاده کنم؟


پاسخ 1:

آنها را بفروش؟ من از هیچ کس نمی دانم که بطور معمول بطری های شراب خالی استفاده می کند. اگر شما هر بطری شراب قابل جمع آوری نادر با برچسب های دست نخورده دارید ، ممکن است برای عده کمی ارزش داشته باشد.

کارخانه های شراب سازی و رستوران ها به طور مرتب صدها بطری را در هفته ریخته یا بازیافت می کنند.

اگر تعجب می کنید چه کارهایی با آنها غیر از سطل زباله می توانید انجام دهید یا آنها را دوباره بازیافت کنید ، اگر شما یک سازنده شراب محلی یا باشگاه های تولید شراب دارید ، آنها ممکن است خوشحال شوند که آنها را از دست خود خارج کنید. ممکن است چند شراب ساز وجود داشته باشد که آنها را بخرد ، اما احتمالاً هزینه زیادی برای آنها نمی پردازد.