چه چیزی باعث می شود شما به جای تهیه آن در فروشگاه مواد غذایی ، شراب را در یک کارخانه شراب سازی خریداری کنید؟


پاسخ 1:

به طور معمول دلیل خرید شراب از کارخانه شراب سازی این است که شراب به راحتی در فروشگاه های مواد غذایی موجود نیست. این گفته است که در مورد این سوال پرسیدید که چرا در یک کانال خرید می کنید و نه در دیگری.

جواب اول قیمت است. اغلب اوقات اگر به یک باشگاه شراب سازی شراب سازی بپیوندید ، می توانید 10-20٪ تخفیف در خریدها بدست آورید. حتی اگر قیمت یکسان باشد ، من همچنین فرض می کنم که شراب در شرایط بهتر شراب سازی ذخیره شده است و در روند حمل و نقل در مسیر فروشگاه های مواد غذایی مورد سوء استفاده قرار نگرفته است.

در آخر در کارخانه شراب سازی من احتمالاً با تعامل با کارکنان اتاق مزه فروشی ارتباط برقرار می کنم. برای شراب های جدید این فرصت را دارید که قبل از خرید در کارخانه شراب سازی اما نه در فروشگاه های مواد غذایی شراب خود را بچشید.