چه می شود اگر مخمر و شکر را در شراب خانگی خود دو برابر کنم؟


پاسخ 1:

مضاعف بودن مخمر ضروری نیست. اگر تخمیر را انجام دهید (حتی با یک سلول مخمر) به سرعت گسترش می یابد و مخمر فعال بیشتری ایجاد می کند.

افزایش قند باعث افزایش الکل در محصول نهایی می شود ، تا زمانی که به جایی برسد که الکل برای مخمر سمی باشد و آن را بکشد. این به طور کلی در حدود 17٪ الکل اتفاق می افتد. سپس هر نوع شکر اضافی فقط شراب الکلی را شیرین تر می کند.