حداکثر مقدار شراب قرمز که روزانه می توان آن را نوشید بدون آسیب به کبد شخص است؟


پاسخ 1:

هیچ جوابی برای آن وجود ندارد. من یک الکلی موذی را می شناسم که روزانه یک لیتر ودکا یا اسکاچ را کنار می گذارد و هرگز آسیب کبدی نداشته است. اما او در 63 سالگی دچار سكته مغزی شد.

من یکی دیگر از مشروبات الکلی سنگین اجتماعی (2-3 نوشیدنی در روز) را می شناسم که بعد از ترک حدود 5 سال نوشیدن ، سیروز ، پایان یافت و در لیست پیوند قرار گرفت ، اما منتظر ماند.

اگر در حال آزمایش آب هستید ، این کار را نکنید.