بهترین شراب شما به عنوان غیر متخصص لذت برده اید؟


پاسخ 1:

قبل از شروع آموزش رسمی به عنوان سومری با دربار استاد سملیایر در نیویورک ، بهترین شرابی که طعم آن را داده بودم ، Clos des Jacobins در سال 1982 بود (سرخ بوردو). مقام دوم شامپاین Veuve Cliquot NV بود.

من در کالج در یک فروشگاه شراب در NYC کار می کردم ، بنابراین توانستم با هزینه ای شراب های شگفت آور را تهیه کنم. در آن زمان ، من هیچ ایده ای برای نوشیدن شراب افسانه ای نداشتم ، اما می دانستم که آنها چاشنی خوبی دارند.

بهترین شراب برای من خاطرات خاص خود را ایجاد می کند و معمولاً به شام ​​، مناسبت های جشن و مردم گره خورده است.